Tags

, , , , , , , ,

When not wearing a goofy comic book mask, like, ahem, the rest of you, I’ve been slowly adding to the Education Resources Page. I have a few more books. And I have a link for homeschooling in Europe (to include in Poland!). In a week or three, I’ll have a new column on the schools. Look for that here, at TPC, or … at a new outlet?

And, here’s a first:

Przetłumaczone mechanicznie na język Polski:

Kiedy nie noszę głupiej maski z komiksu, jak reszta z was, powoli dodawałam do strony zasobów edukacyjnych. Mam jeszcze kilka książek. I mam link do nauczania w domu w Europie (do włączenia w Polsce!). Za tydzień lub trzy będę miał nową kolumnę o szkołach. Poszukaj tego tutaj, w TPC, czy … w nowym sklepie?

Witajcie, kochani polscy przyjaciele!